2685458942_43202ea04c_o

Nest Starter cz. I

Napisanie aplikacji w PHP która będzie rozwijana nie jest prostym zadaniem. Zawsze gdy zaczyna się nowy projekt to wszyscy są podekscytowani że tym razem wszystko będzie pięknie, czysto i wspaniale. Niestety w większości przypadków wszystko kończy się tak samo. Mamy kod który wcale nie jest taki prosty w utrzymaniu. Terminy zaczynają gonić i kod się pogarsza i za każdym razem jak coś dodajemy do aplikacji prace nad nią stają się coraz trudniejsze. Dlaczego tak jest?

Odpowiedź jest w miarę prosta: Jeżeli na początku wszyscy są podekscytowani i do tego nie mają dyscypliny TDD to szybkie wdrażanie nowych funkcji powoduje że architektura staje się coraz to gorsza.

Rozwiązanie jest proste:

 • Zanim rozpoczniesz prace nad aplikacja przemyśl jej architekture.
 • Framework nie jest częścią aplikacji jest pluginem.
 • Przestrzeganie TDD. (3 zasady TDD)

Aby pokazać praktyczne rozwiązanie zademonstruje je na przykładzie prostej strony webowej. Strona bedzie się składać z 3 podstron (strony głównej, strony about, strony kontaktu).

Struktura projektu

bin/
features/
spec/
App/
  Boundary/
  Entity/
  Repository/
  UseCase/
Plugin/
  Storage/
  WebServer/
    Controller/
    Resources/
     assets/
       less/
       public/
     bin/
     cache/
     config/
     views/

Do załadowania wszystkich narzędzi potrzebnych do pracy użyjemy Composera. Oto podstawowy composer.json:

{
  "require": {
    "nexik/nest-core": "dev-master"
  },
  "require-dev": {
    "behat/behat":        "~3.0",
    "bossa/phpspec2-expect":   "*",
    "phpspec/phpspec":      "~2.0",
    "phpspec/prophecy":     "~1.0",
    "squizlabs/php_codesniffer": "~1.0"
  },
  "autoload": {
    "psr-4": {
      "App\\" : "App",
      "Plugin\\": "Plugin"
    }
  },
  "config": {
    "bin-dir": "bin/"
  },
  "minimum-stability": "dev"
}

Szybkie wyjaśnienie struktury projektu:

 • App\ tutaj znajdzie się kod naszej aplikacji
 • App\UseCase\ tutaj znajdą się wszystkie przypadki użycia czy historyjki scrumowe.
 • App\Entity\ tutaj znajdą się podstawowe pojęcia aplikacji takie jak np strona statyczna
 • App\Repository\ tutaj znajdą się interfejsy w jaki sposób UseCase będzie mógł dobrać się do instancji Entity
 • App\Boundary\ tutaj znajdą się klasy DTO które będą przesyłane pomiędzy Pluginani a Aplikacją. Obiekty te zapewniają wspólny interfejs w komunikacji aplikacji z resztą świata.
 • Plugin\ tutaj znajdą się wszystkie pluginy związane z detalami. Tymi detalami są m.in Framework czy Baza danych
 • Plugin\Storage\ tutaj znajdą się implementacje interfejsów z App\Repository które będą zwracać potrzebne dane
 • Plugin\WebServer\ tutaj znajdzie się implementacja obsługi requestu HTTP który zostanie przetworzony na potrzeby danego UseCase’a oraz przyjęcie odpowiedzi z UseCase’a i przygotowanie strony HTML i wysłanie jej do klienta
 • Plugin\WebServer\ tutaj znajdzie się tak zwany Delivery Mechanism (framework)
 • Plugin\WebServer\Controller\ lista controllerów które będą reagować na request HTTP
 • Plugin\WebServer\Resources\ pliki nie przechowujacę klasy PHP
 • Plugin\WebServer\Resources\assets\ pliki potrzebne do przygotowania albo dostarczenia UI (html, css, js)
 • Plugin\WebServer\Resources\bin\ katalog do plikiem console przydatnym przy pracach nad projektem, zastosowanie np czyszczenie zawartosci katalogów cache
 • Plugin\WebServer\Resources\cache\ tutaj będą trzymane wszystko to co zajmuje za dużo czasu aby wykonywać za każdym requestem
 • Plugin\WebServer\Resources\config\ wszystkie pliki konfiguracyjne takie jak reguły routingu (routing.yml), główna konfiguracja (config.yml), definicje DI (services.yml)
 • Plugin\WebServer\Resources\views\ pliki templatek

Dodatkowo są katalogi które służą czysto tworzeniu aplikacji:

 • bin/ przydatne skrypty podczas pracy
 • features/ Testy BDD. Tutaj znajdą się opisy wszystkich użyć aplikacji, tak zwane Story.
 • spec/ Testy TDD. Tutaj się znajdą specyfikacje jak ma wyglądać API klas które mają później zostać stworzone.

Do implementacji projektu skorzystamy z:

Następnym razem pokaże jak zapisać wymagania aplikacji za pomocą Behata i jak rozpocząć pracę nad aplikacją nie myśląc jeszcze o Pluginach przy pomocy PHPSpec.

Źródło zdjęcia:  https://www.flickr.com/photos/blondie5000/2685458942